• 660 75 65 55 : Método Suzuki Valencia Corda i Arc
02Jun
2018
0

Curs intensiu Estiu: Viola y Violi

  • El curs va dirigit a tots els alumnes d’ensenyances elemental i professio- nal de les especialitats de violí i viola.

    OBJECTIUS

  •  Aprofundir en els continguts Conceptuals i Procedimentals, tenint en compte les necessitats i el curs de cada alumne. En funció dels distints nivells este curs es planteja com una ajuda, tant per als coneixements teòrics com per als recursos tècnics d’interpretació i expressió.
  •  Treballar un repertori adequat als coneixements de cada alumne, tant en orquestra com en música de cambra

DESCARREGA EL PDF EN LA INFO DEL CURS

Quien es el preu del intensiu y com me apunte

  • La subscripció serà fins al dia 22 de juny, per motius d’organització, sent el nombre de places limitades.
  • El preu del curs és de 190 euros. S’abonaran 40 € en el moment de for- malitzar la matrícula. Els 150 € restants s’abonaran el primer dia de curs.
  • La matricula es considerarà efectiva en el moment en què es reba el butlletí d’inscripció i la fotocòpia de l’ingrés bancari. Els documents s’en- viaran a l’adreça de correu electrònic luis.violaviolin@gmail.com
  • El pagament del curs es realitzarà en el número de compte de BANKIA ES77 2038 6107 3430 0013 4260, en el que haurà de figurar el nom i cognoms de l’alumne, així com l’instrument en què es matricula.
  • No es tornarà els diners si no és per una causa suficientment justificada
CURSO VIOLIN VALENCIA

HORARI DEL CURS DEL CURS:

de 9:30 a 11:30 i de 12:00 a 13:30 hores.

CLASSES INDIVIDUALS, COL.LECTIVES i de CAMBRA. Per a po- der atendre els alumnes amb professionalitat el nombre de places serà limi- tat.

13:30: PISCINA. Els alumnes per a poder banyar-se hauran de portar obli- gatòriament gorro de bany, sabates d’aigua i tovalla. Aconsellable ulleres.

14:15 hores. DINAR.

El divendres dia 29 de Juny a les 19:00 hores es realitzarà la clausura del curs amb una audició i l’entrega d’un diploma d’aprofitament als parti- cipants del curs.

CURRICULUM PROFESSORS

PABLO ROIG MARTÍNEZ

Realitza els seus estudis elementals i professionals en el Conservatori Professional de Torrent amb Rosa Plá Mártinez, obtenint unes qualificacions excel·lents que li permeten optar al premi final de grau. Més tard realitza els seus estudis superiors en el Conserva- tori Superior de Música de València amb la concertino Anabel García del Castell i deci- deix ampliar el seu perfeccionament a Madrid amb el professor i membre de l’Orquestra de la RTVE Alexander Detisov.

La seua inquietud per la pedagogia li espenta a formar-se com a professor Suzuki du- rant tres anys en Sant Sebastian i a realitzar cursos per tota Espanya amb els referents més importants en l’educació instrumental en metodologies innovadores com Suzuki, Rolland, etc.

Actualment s professor de violí en el col·legi “Iale International School” i és director i professor de l’escola Suzuki “Corda i Arc”.

LUIS ROIG CERVERÓ

És professor de Viola, Fonaments d’Informàtica i Director de les orquestres d’ensenyan- ces elemental i professional del Conservatori Professional “Mestre Vert” de Carcaixent, axí com el creador i la persona encarregada d’actualitzar la web del conservatori. És l’autor de “Mi amigo el Violín” i “Mi amiga la Viola” així com de “Mi amigo el violín dobles cuerdas” i “Mi amiga la Viola dobles cuerdas”.

 

Sin Comentarios

Respuesta

Call Now Button